Logo GreenTerminal Cloud Automatisering

 

Privacystatement AVG-champagne

Greenterminal bedient haar klanten door kantoor automatisering vanuit de cloud aan te bieden. Zij gebruikt daarbij gebruikersnamen voor e-mail functionaliteit en login doeleinden. Ook heeft Greenterminal een website. Als u deze website bezoekt of er beheer op uw accounts wordt verzorgt, dan verwerkt Greenterminal uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Greenterminal verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Tevens voert Greenterminal beheer uit op gebruikersaccounts en mailboxen welke vaak uit de voornaam en achternaam van de betreffende gebruiker bestaan.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 3 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website greenterminal.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij een statistiekenprogramma. 
  2. Om de website greenterminal.nl veilig en bereikbaar te houden.
  3. Om bandbreedte en- dataverkeer metingen van onze klantservers te kunnen verrichten voor technische en beheersmatige doeleinden.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor de statistieken.

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Gebruikersaccount en mailboxen blijven bestaan zolang deze door de klant worden gebruikt. Na opzegging bepaalt de klant of deze na 90 dagen volledig moeten worden verwijderd of desgewenst in back-up vorm worden bewaard.

Privacymaatregelen

Greenterminal heeft als cloud leverancier, privacy altijd al als hoge prio in haar bedrijfsprocessen geborgd en opereert daarom vanuit een professioneel datacenter waarin hoogwaardige beveiligingssystemen actief zijn om de privacy van haar klanten en diens data zo goed mogelijk te beschermen. Tevens wordt al sinds het bestaan van Greenterminal met elke klant een privacy verklaring afgesloten en door beide partijen ondertekend. U kunt daarvan hier een voorbeeld inzien. 

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten (raadpleeg hiervoor ook de hierboven genoemde privacy verklaring s.v.p.).

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

  

Go to top